Giỏ hàng
×

Bạn hãy điền đầy đủ thông tin

Phương thức thanh toán

☘️ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN
* Khách hàng yêu cầu lắp đặt ở TP. HCM thanh toán 40% giá trị hợp đồng ngay khi ký bao gồm: tiền hàng, tiền công lắp đặt và phụ liệu, tỷ lệ hao hụt, tiền cước vận chuyển, phí bốc xếp.Thanh toán tiếp 50% khi giao ván sàn. Thanh toán hết 10% còn ngay sau khi nghiệm thu bàn giao.
* Khách hàng ở tỉnh xa yêu cầu thanh toán trước 90% giá trị hợp đồng ngay khi ký bao gồm: tiền hàng, tiền công lắp đặt và phụ liệu, tỷ lệ hao hụt, tiền cước vận chuyển, phí bốc xếp.Thanh toán hết 10% khi lắp đặt xong và bàn giao.