Giỏ hàng

Phương thức nghiệm thu lắp đặt

☘️PHƯƠNG THỨC NGHIỆM THU LẮP ĐẶT
-[  ] Phương pháp 1 - Giao nhận thực tế : Khi giao nhận hàng hóa, hai bên cùng tiến hành kiểm tra khối lượng và ký vào Phiếu xuất kho. Sau khi hoàn thành thi công, hai bên sẽ dựa vào khối lượng ván sàn, len tường, roong đồng đã lắp đặt thực tế để nghiệm thu và quyết toán (đối chiếu bảng giao nhận lúc giao hàng). Khối lượng hàng hóa còn dư lại sẽ được Bên B nhận lại trong điều kiện hàng còn nguyên đai nguyên kiện, không bị ẩm ướt, hư hỏng (Khách hàng nên ưu tiên chọn phương pháp này, tuy phải quản lý hàng hóa nhưng có lợi hơn).
-[  ] Phương pháp 2 - Đo diện tích đã lắp đặt để tính tiền (tính thêm hao hụt 5% ván sàn, 10% len tường).