Ván sàn gỗ Teak Lào tự nhiên 15x100x750 mm (Solid)